Zofia Oslislo

CV

Zofia Oslislo | ur. 24.02.1985

Wykształcenie

2014 Tytuł doktora sztuki uzyskany na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach,
tytuł rozprawy: Nowi Ślązacy. Miasto / dizajn / tożsamość.

2004—2009 Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach,
kierunek Projektowanie Graficzne

2004—2009 Uniwersytet Śląski w Katowicach, Międzywydziałowe
Indywidualne Studia Humanistyczne, kierunek Kulturoznawstwo

Doświadczenie

FREELANCE
Współpracowałam z:
— Instytucją Kultury Katowice ? Miasto Ogrodów
— Instytucją Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris
— Studiem Graficznym M-Studio (projekty m in. dla: Matras, Miasto Zabrze)
— Urzędem Miasta w Katowicach
— Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego
— Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
— Teatrem Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie
— Projektem Design Silesia

UCZELNIA
od 2009 roku jestem asystentką na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w pracowniach:
— Pracownia Działań Ogólnoplastycznych dla I roku Projektowania Graficznego
— Publikacji Cyfrowych (blog pracowni)
— Liternictwa i typografii
— Pisma i znaku

Nagrody i wyróżnienia

„Certificate of Typographic Excellence” w 59. konkursie TDC (Type Directors Club) w kategorii Communication Design za „Fajrant”

Nagrodę w 53. Konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek – Najpiękniejsze Książki Roku 2012 w kategorii Podręczniki za „Fajrant”

Wyróżnienie w 53. Konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek – Najpiękniejsze Książki Roku 2012 w kategorii Albumy za „Czyste niebo cały dzień – Marian Oslislo”

Nominacja do nagrody w konkursie Śląska Rzecz 2012, 8. edycja konkursu za „Fajrant i Lapikon”

Nominacja do nagrody w konkursie Śląska Rzecz 2012, 8. edycja konkursu za „Naszą Przestrzeń”

Nominacja do nagrody w konkursie Śląska Rzecz 2010, 6. edycja konkursu za „Wniosek Katowic w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016”